مقالات

عنوان دانلود
معرفی مولفه‌ها و ابزارهای ممیزی
تهدیدات امنیتی پیش‌رو
تشخیص حملات تزریق SQL با استفاده خوشه‌بندی فازی
شناسایی بدافزار فراریخت مبتنی بر نرخ تکرار کدهای عملیاتی و ثبات‌ها با استفاده از روش‌های همبستگی و فاصله
شناسایی و تحلیل بدافزارها
انواع حملات تزریق SQL
بررسی ویژگی ADS در سیستم فایل NTFS و مدیریت آن‌ها در ویندوز