کنفرانس‌های مرتبط با امنیت اطلاعات سال 2018

کنفرانس‌های مرتبط با امنیت اطلاعات سال 2018

1. 2018 17th IEEE International Conference On Trust, Security And Privacy In Computing And Communications/ 12th IEEE International Conference On Big Data Science And Engineering (TrustCom/BigDataSE) هدف این کنفرانس، جمع‌آوری پژوهشگران در سرتاسر جهان است که بر روی محاسبات و ارتباطات قابل اطمینان با توجه به اعتماد، امنیت، حریم خصوصی، قابلیت دسترسی، قابلیت تحمل پذیری سیستم‌های کامپیوتری و شبکه‌ها تحقیق می‌کنند. 2. 2018 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET) همگرایی فناوری‌های فعلی، زیرساخت را برای انتقال و ذخیره اطلاعات سریع‌تر و ارزان‌تر فراهم می‌کند. با این حال، برای اطلاعاتی که برای کسب دانش استفاده می‌شود، محیط‌هایی برای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، انتشار، به اشتراک‌گذاری و ایجاد دانش مورد نیاز است. چنین محیط‌هایی، رسانه‌های اطلاعاتی، فناوری‌های مخابراتی، کامپیوتری و شبکه‌ای، تئوری‌های یادگیری و علوم شناختی را فراهم می‌کنند. ITHET 2018 با موضوعات سنتی رویدادهای قبلی ادامه خواهد یافت. 3. 2018 20th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT) با همکاری فنی IEEE ComSoc (انجمن ارتباطات)، IEEE ComSoc CISTC (انجمن تخصصی ارتباطات و امنیت اطلاعات) و IEEE ComSoc ONTC (انجمن تخصصی شبکه‌های نوری)، کنفرانس بین‌المللی فناوری ارتباطات پیشرفته (ICACT) را برگزار نموده‌اند. این کنفرانس، اجتماعی باز برای محققان و مهندسان جهت تبادل گسترده‌ای از اطلاعات در مورد تکنولوژی‌ها، استانداردها، خدمات و برنامه‌های در حال ظهور در زمینه فناوری ارتباطات پیشرفته فراهم کرده است. 4. 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) محدوده کلی کنفرانس در ارتباط با موضوعات پردازش سیگنال و تصویر، ارتباطات مخابراتی و برنامه‌های کاربردی پردازش سیگنال در زمینه‌های پزشکی و ارتباطات است. 5. 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'18 ECCE Europe) این کنفرانس در راستای فناوری‌های تبدیل و تهویه انرژی، الکترونیک قدرت، درایوهای قابل تنظیم سرعت و کاربردهای آن، شبکه هوشمند، بهره‌وری انرژی، فناوری سیستم‌های انرژی پایدار، مبدل‌ها و منابع تغذیه فعالیت دارد.